Documentation Port Conference 2018

Speaker presentations

Havs- och vattenmyndighetens nya vägledning om muddring och hantering av muddermassor – vad innebär den för hamnar?
Marcus Höök, WSP

Lösningar för hårdgjorda ytor – fokus stabilisering
Josef Mácsik, Ecoloop

Dagvattenrening med hjälp av kalksten – idé, tillståndsprövning och anläggning
Petra König, Copenhagen Malmö Port

Ekologisk kompensation ur en jurists perspektiv
Maria Paijkull, Front Advokater

Naturanpassat erosionsskydd
Gunnel Göransson, Statens geotekniska institut (SGI)

Miljökrav i entreprenadupphandlingar
Maria Aronsson, Trafikkontoret Göteborgs stad

Hur kan man minska betongens miljö- och klimatbelastning?
Anders Lindvall, Thomas Conrete Group C-lab

Samarbete och framkomlighet vid stora infrastrukturprojekt
Peter Näslund, Trafikkontoret Göteborgs stad

Case Värtaprojektet
Karl Lagerlöf, Stockholms Hamnar

Nordkalk Gotland – Helrenovering av kaj med samtidig drift
Jonas Rahm, Structor Projektledning Uppland

Projekt i nationella infrastrukturplanen
Björn Garberg, Trafikverket

Sjöfartsverkets farledsprojekt
Bertil Skoog, Sjöfartsverket

Malmporten – en hållbar länk för norra Sveriges näringsliv
Henrik Vuorinen, Luleå Hamn

Aktuellt från PIANC
Mattias Sandell, PIANC Sverige

Kapacitet och infrastruktur i Göteborgs Hamn
Erik Hallgren, Göteborgs Hamn

Farledsfördjupning i Göteborgs Hamn
Jan Andersson, Göteborgs Hamn

Nya Arendal
Eduardo Epifanio, Göteborgs Hamn

Nya Arendal – Fältförsök
Kristina Bernstén, COWI