Exhibitors Port Conference 2018

These companies are exhibiting at the Port Conference in Gothenburg 6-7 nov 2018

cementa_logo_farg
Cementa AB är ett av Sveriges största byggmaterialföretag och ingår i den internationella koncernen HeidelbergCement. Vi tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Tillverkningen sker i Slite, Skövde och i Degerhamn – platser där det finns god tillgång på det för cementtillverkning viktiga råmaterialet kalksten. Med 135 års samlade kunskaper och erfarenheter är Cementa idag ett modernt högteknologiskt företag. Vi satsar stora resurser på att utveckla nya produkter och användningsområden. Hos oss arbetar processtekniker, processingenjörer, mekaniker, elektriker, konstruktörer, kemister samt säljare, administratörer och tekniker inom marknad och FoU. Totalt är vi 425 personer. Hemsida


Clinton Marine Survey AB is based in Sweden with offices in Gothenburg, Stockholm and Malmö and owns a number of vessels specifically designed for working in extreme shallow to medium water depths. We operate specialist shallow water survey systems capable of achieving and in many cases exceeding the International Hydrographic Organization (IHO) Special Publication S-44 Special Order standard. At Clinton the personnel are the core and we are a mix of experts such as; Hydrographic Surveyors, Chart Editors, Data Processors, Marine Biologists, Marine Geologists, Oceanographers, Geophysicists, Captains, Crew and Engineers.
Our Mission: We are creative and motivated to push technology forward, with innovated, competence and commitment, to bring cost effective solutions to the market!
Our Vision: We work constantly developing and improving our personnel, operations and services so that each completed assignment will be a recommendation for future missions. Website


LE34 är marknadsledande aktör i Norden för helhetslösningar inom segmentet mätningsteknik och markförvaltning. Från våra 25 kontor i Danmark, Sverige och Norge arbetar dagligen våra sammanlagt 350 experter inom mätningsteknik och markförvaltning. Vi tillhandahåller mätningstekniska tjänster genom dialog, innovation och kunskap i nära samarbete med våra kunder. Vår framgång är produkten av dedikerade och professionella medarbetare. Inom våra olika affärsområden erbjuder vi våra kunder helhetslösningar från idé till färdigt projekt inom alla förekommande behov av lägesbestämning. Kunskap, innovation och professionellt förhållningssätt är styrkorna i LE34. Hemsida


Peab Grundläggning är ett av Sveriges största grundläggningsföretag med cirka 200 medarbetare och en omsättning på cirka 600 Mkr. Vi arbetar rikstäckande med kontor i Bjästa, Järfälla, Norrköping, Göteborg och Malmö. Vi har egen tillverkning av betongpålar vid våra fabriker i södra, västra och mellersta Sverige. Vi grundlägger för alla typer av byggprojekt och infrastruktur med moderna metoder och tekniker, som omfattar alla typer av mark som finns i Sverige och Skandinavien. Vi utför professionella och välplanerade projekt inom spontning, pålning, borrning, injektering, och grundförstärkning. Vi erbjuder dessutom jordförstärkningstekniker, så som jetinjektering och stabilisering/solidifiering (s/s-metod ProSol™). Vi har tagit fram ett miljövänligt och ekonomiskt alternativ till deponering och vi är unika i Norden med vår specialbyggda maskin ProSol™. Hemsida


Savcor is a global high-tech company, which delivers advanced solutions for performance optimization. Our mission is to help our clients to achieve the best commercial outcomes. To reach this, we combine our skills, knowledge and 30-year experience with the close customer cooperation. Our professional services includes process diagnostics, corrosion prevention and structural health monitoring. We have subsidiaries in Canada and Russia. Website


SWARCO är en österrikisk privatägd koncern med fokus på intelligenta transportsystem (ITS) för trafikmarknaden med verksamhet i mer än 80 länder worldwide – med över 3600 anställda. I Sverige utvecklar vi och säljer ITS inom trafik, kollektivtrafik, parkering och hamnar.
SWARCO har ramavtal med Stockholms Hamnar och har levererat, installerat och driftsatt ITS lösningar för Kapellskär och Värtahamnen. Nu pågår även leverans av systemet till Masthuggshamnen (Vikingterminalen). I SWARCOs åtagande ingår också drift och underhåll av systemen. Hemsida

Advertisement