Documentation Port Conference 2016

Speaker presentations:

Norvik – Tillståndsprocessen och lärdomar – Mattias Sandell, Stockholms Hamnar

Myndighetsperspektiv på tillståndsprocessen – Lena Blomqvist, Länsstyrelsen Skåne

Att bygga med muddermassor – Utmaningar och möjligheter i Arendal 2 – Ida Fossenstrand, Göteborgs Hamn & Anna Wilhelmsson, COWI

 

PIANC & kunskapsspridning – Jon Granstedt, PIANC/Sjöfartsverket

Dimensionering av hamnar och farleder – PIANC’s och Transportstyrelsens rekommendationer – Andreas Holmgren, Transportstyrelsen

Dimensionering med hjälp av fartygssimulering – Jim Sandkvist, SSPA

Minska investerings- och underhållskostnader genom att dimensionera och bygga överbyggnader för mycket tung trafik på rätt sätt – Ulf Ekdahl, EkdahlGeo

Investering och prioritering för hamnar, farleder och landinfrastruktur – Peter Bernström, Trafikverket

 

A guideline for climate change adoption for ports and waterways – PIANC WG 178 – Onno Musch, Norconsult

Hur kan vi effektivisera plan- och byggprocesser genom att utnyttja tillgänglig data i högre utsträckning? – Marcus Höök, WSP

Dagvattenhantering i hamnar – David Anderson, ACO Nordic

Elanslutningar idag och imorgon – Ingemar Gustafsson, Processkontroll Elektriska

Att flytta en hamn för att utveckla en stad – Agneta Nilsson, Trelleborgs Hamn